Zavřít X :

Nábytek Stanislav Hrdý

web: www.nabytek-hrdy.cz, e-mail: eshop@nabytek-hrdy.cz

Nábytek Stanislav Hrdý - Kuchyňské a bytové studio AIGA
Počet položek:
Cena celkem:0,00 Kč
Objednat

Kategorie

Rychlý kontakt

  Nábytek Hrdý

  internetový obchod

  tel. /fax: 568 423 258

  mobil : 724 109 269

  e-mail: eshop@nabytek-hrdy.cz

Napište nám

Jméno:

Telefon:

E-mail:

Text:

Záruky a reklamační řád

Tento řád poskytuje zákazníkovi informace o tom, jak postupovat v případě reklamace zboží v reklamační lhůtě koupeného prostřednictvím internetového obchodu www.nabytek-hrdy.cz. Reklamační řád se vztahuje na veškeré zboží, jež je dodáváno prodávajícím – společností Nábytek Hrdý s. r. o. se sídlem Pražská 1579, 676 02 Moravské Budějovice, IČ:28359160, zapsané v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně. 

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

Místem, kde můžete uplatnit reklamaci je naše kamenná prodejna  - Nábytek Hrdý s.r.o., Pražská 1579, 676 02 Moravské Budějovice. Naše paní prodavačka se s Vámi spojí a  provedou záznam o reklamaci - tel. /fax: 568 423 258, otevírací doba Po – Pá 9.00 – 12.00 a  13.00 - 17.00 hod (osobní návštěvu pro reklamaci je nutné, ve vlastním zájmu, dohodnout  předem). 

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Záruční doba pro Kupujícího spotřebitele činí 24 měsíců, avšak pro Kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.

Vyskytne-li se na zakoupeném zboží vada, má zákazník právo toto reklamovat. Reklamace bude přijata pouze v případě uplatnění v záruční době. Prodávající je povinen oprávněnou reklamaci prošetřit popřípadě zboží opravit či vyměnit v zákonné lhůtě do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel právo na výměnu nebo odstoupení od smlouvy.

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen vydat doklad o zakoupení výrobku nebo o poskytnutí služby s uvedením data prodeje výrobku nebo poskytnutí služby, o jaký výrobek nebo o jakou službu se jedná a za jakou cenu byl výrobek prodán nebo služba poskytnuta, spolu s identifikačními údaji prodávajícího.

Postup převzetí zboží pro kupujícího, který není spotřebitelem

Při převzetí zásilky zkontrolujte, zda je obal neporušený a zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození, přesvědčí se také o správnosti počtu předávaných jednotek, u baleného zboží o neporušenosti obalu a stavu dodávky. Pokud má zboží při převzetí porušený obal, je odběratel povinen přesvědčit se o celistvosti a neporušenosti zboží.

Vady dodávky, které jsou zřejmé při odběru, musí být reklamovány ihned při převzetí, jinak právo odpovědnosti za tyto vady zaniká. Ostatní zřejmé vady zjištěné např. při montáži je odběratel povinen oznámit neprodleně. Vady materiálu je povinen oznámit okamžitě po jejich zjištění ve lhůtě stanovené pro záruku.

Společně se zbožím je dodáván daňový doklad, faktura nebo dodací list, případně záruční list.

Postup převzetí zboží pro kupujícího, který je spotřebitelem

Při převzetí zásilky zkontrolujte, zda je obal neporušený a zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě převzetí takovéto zásilky, posádka vozidla je povinna uvést do přepravního listu, že zásilka byla převzata s poškozeným obalem. Při přejímce doporučujeme zkontrolovat obsah zásilky, který je označen s nápisem sklo (křehké). Pokud příjemce zásilky zjistí zjevnou vadu, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu posádce vozidla a hlavně dopravci a vyžádat si sepsání Zápisu o škodě. Pokud tak neučiní, tak mu hrozí, že na pozdější případnou reklamaci nebude brán zřetel. V případě doručení poškozené zásilky není spotřebitel povinen takovou zásilku přijímat a má nárok na dodání nové bezvadné zásilky. 

Společně se zbožím je dodáván daňový doklad, faktura nebo dodací list, případně záruční list.

Práva vyplývající ze záruky

jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Dojde-li k výměně věci nebo její součásti, počíná běžet nová záruka v délce 24 měsíců.

Reklamaci řeší prodávající v součinnosti s výrobcem zboží. O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Reklamační protokol

Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Prodávající vyrozumí spotřebitele o vyřízení reklamace písemnou formou prostřednictvím emailu.

Záruka se nevztahuje na:

vady zboží, na něž byla poskytnuta sleva vady způsobené opotřebením, atmosférickými nebo chemickými vlivy
vady způsobené při dopravě dopravním prostředkem zákazníka
vady způsobené nesprávným skladováním, nesprávně provedenou montáží, opravou a nesprávným používáním zboží.
V případě oprávněné reklamace má kupující spotřebitel právo na úhradu nákladů spojených s reklamací. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho stránky jednalo o zneužití práv)."

Po uplynutí záruční doby zaniká odpovědnost prodávajícího za vady zboží, které nebyly v této lhůtě u prodávajícího zákazníkem uplatněny. V případě provedené záruční opravy se záruka na zboží prodlužuje o dobu, po kterou v důsledku jejího provádění nemohl zákazník zboží řádně užívat.

Závěrečná ustanovení:

Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny. Ke každé kupní smlouvě se váží obchodní podmínky a reklamační řád účinné v době jejího uzavření. Reklamace bude vyřízena v souladu se Zákonem o ochraně spotřebitele.
 

 

Přihlášení

přihlásit | registrovat

Výprodej bytového textilu:

Kvalitní bytový textil za bezkonkurenční ceny!

Nejprodávanější

Matrace Nyra 1+1 ZDARMA

Sendvičová matrace NYRA 1+1 ZDARMA s vnitřním tvarováním se krásně přizpůsobí vašemu tělu a nechá mu tak prostor potřebný pro regeneraci. NYRA je kombinací kvalitní PUR pěny a RE pěny, jejíž vnitřní ...

Cena: 7 979 Kč (s DPH)

Naše tipy

Nábytek Stanislav Hrdý - Kuchyňské a bytové studio AIGA - Czech Republic, e-mail: eshop@nabytek-hrdy.cz
Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies
Novinky

Moderní kuchyňské linky za příznivé ceny!

Katalog ke stažení zde. Více informací získáte na naší prodejně.

Tel.: 724 109 269

Partneři: Kuchyňské a bytové studio AIGA - www.truhlarstvi-hrdy.cz - 
Doporučujeme Alu Kola Bazar -  výroba a prodej pletiva -  Opravy startérů a alternátorů -  plastová okna a zateplení -  domácí elektrospotřebiče -  První podřípská stavební a.s. -  FDM, SLA tisk na zakázku,